Δοκιμασία τῆς δημοκρατίας

Σὲ δοκιμασία τῆς δημοκρατίας ἐξελίσσονται τὰ γεγονότα σὲ Λέσβο καὶ Χίο· εἶναι ἀδιανόητο, ἁπλοὶ καὶ ἤρεμοι κάτοικοι τῶν ὄμορφων νησιῶν μας, νὰ προβαίνουν σὲ παράνομες ἐνέργειες, ὅσο δίκαιο κι ἂν ἔχουν γιὰ τὸ μεταναστευτικό. Δὲν γίνεται χρήση καραμπίνων, οὔτε εἰσβολὴ σὲ ξενοδοχεῖα, ὅπου κοιμοῦνται ἀστυνομικοί, οὔτε παράδοση τῶν ὅπλων τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, χωρὶς συστηματικὴ ὀργάνωση καὶ μεθόδευση τῶν κινήσεων, ὅταν μάλιστα οἱ διαμαρτυρίες τῶν ἄλλων εἶναι ἔντονες. Κάποιοι τὰ ἔχουν ὀργανώσει καὶ πρώτη ἀπόδειξη ἡ ἐμφάνιση τῶν κουκουλοφόρων, μὲ τοὺς ἴδιους σχηματισμοὺς καὶ ἴδιες κινήσεις, ὅπως καὶ στὴν πρωτεύουσα· ὁπότε τὸ συμπέρασμα εἶναι εὔλογο, κάποιοι τοὺς μετέφεραν, κι αὐτοὶ εἶναι ὅσοι ἐνοχοποιοῦνται ἀπ’ τὶς ἀποκαλύψεις στὰ σκάνδαλα…