Ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας συνεχίζεται, ἐνῶ ἔφθασε καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀνάμικτες τὶς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου· σὲ πολλὲς κοινωνίες ἀντιδροῦν συνετά, ὅπως στὴν δική μας, καὶ σὲ ἄλλες σπασμωδικά, ἀλλὰ εἶναι κάτι τὸ ἀναμενόμενο αὐτό. Τελικά, εἶναι ἐπικίνδυνος, ἀλλὰ ὄχι ὅσο ἐμφανίσθηκε στὴν ἀρχή· ἡ ἐκτόνωσὴ στὴν Κίνα ἐπετεύχθη, χάρις στὴν αὐστηρότητα τῶν μέτρων προστασίας καὶ στὴν ἀπομόνωση ἑκατομμύριων ἀνθρώπων, ἐπειδὴ διαθέτει τὴν ψηφιακὴ ὀργάνωση τῆς καθημερινότητος τῶν κατοίκων της. Οἱ νεκροὶ αὐξάνονται, ἀλλὰ ὄχι στὸν προβλεφθέντα ἀριθμό, καθὼς ἐλάχιστες χῶρες ἔμειναν ἀκόμη ἀλώβητες· ἡ κήρυξη σὲ κατάσταση συναγερμοῦ τῆς Εὐρώπης ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ἀποφεύγεται γιὰ τὴν πρόληψη καταστάσεων πανικοῦ, ὅταν δὲν τὴν ἐπιβάλλει ἡ κατάσταση τῆς ἐπιδημίας. Ὅσο ἔρχεται, ἡ Ἄνοιξη, ἀφοῦ αὐτὴ παρεμποδίζει τὴν μετάδοση τοῦ κοροναϊοῦ, ἐκτονώνετα, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ ἡ παρασκευὴ τῶν ἐμβολίων, μὲ τὶς προόδους στὴν ἰατρικὴ ἔρευνα σὲ Κίνα καὶ Δύση.