Ἔλεγχος τῆς τρομοκρατίας;

Στὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων ἀποβλέπει ἡ Ρωσία, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ ἄλλες ἀραβικὲς χῶρες, μὲ τὶς κινήσεις της στὴν Συρία καὶ στὴν Λιβύη· θέτει ἐπιτακτικὰ ὡς κύριο θέμα στὸν διάλογό της μὲ τὴν Τουρκία, τὴν ἀπεμπλοκή της ἀπ’ τοὺς τρομοκράτες τοῦ Ἰντλίμπ, ὅπως εἶχε φροντίσει νὰ περιλάβει στὴν συμφωνία τοῦ Σότσι, μεταξὺ τῶν Βλαδιμήρου Ποῦτιν καὶ Ταχὶπ Ἐρντογάν. Φαίνεται ὅτι, ἡ Ἄγκυρα εἶχε ἐπαναπαυθεῖ, καθὼς δὲν εἶχε ἐπικαλεσθεῖ ἡ Μόσχα ἐμφανῶς ἄλλες φορὲς τὶς διατάξεις αὐτές· τώρα, ὅμως, μὲ τὶς νίκες τῶν συριακῶν δυνάμεων στὸ Ἰντλὶμπ καὶ τοῦ Χαλίφα Χαφτὰρ στὴν Λιβύη τὶς προβάλλει ὡς κύριο ζήτημα τῆς εἰρηνεύσεως στὴν Βορειοδυτικὴ Συρία, περιλαμβάνοντας ταυτοχρόνως καὶ ἐκεῖνο τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων. Τὸ ἐρώτημα τῶν διπλωματικῶν κύκλων εἶναι ἕνα, πῶς θὰ γίνει αὐτό, ὅταν ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ταυτίζει τὴν πολιτική του ὑπόσταση μὲ τὶς δυνάμεις αὐτές;