Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Οἱ πτωτικὲς τάσεις ἦταν ἰσχυρότερες χθές, κυρίως στὴν Δύση, μὲ μεγαλύτερη στὴν Ἀθήνα, 5% περίπου, καὶ ἠπιότερες στὴν Ἀσία· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε σὲ 1,0954 δολλάρια καὶ 120,4332, γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1647,95, καὶ πετρέλαιο, 51,85. Οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ κοροναϊοῦ εἶναι πλέον αἰσθητές, μὲ ἀναζήτηση τοῦ βαθμοῦ τους· οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται ἐπιφυλακτικοί, παρὰ τὴν ἀποκατάσταση σταδιακὰ τῆς ὁμαλότητος στὴν κινεζικὴ οἰκονομία. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄλλο, τὸ πόσο θὰ διαρκέσει ἡ ἀναταραχὴ αὐτὴ καὶ σὲ ποιὲς περιοχὲς περισσότερο· πάντως ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν γνωστοποίησε στοὺς Γάλλους ὅτι θὰ εἶναι σοβαρὲς οἱ συνέπειες. Στὸ Λονδίνο ἡ κυβέρνηση προειδοποιεῖ τοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι θὰ εἶναι σκληρὲς οἱ διαπραγματεύσεις, γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, καὶ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθεῖ τετελεσμένα· αὐτὸ σημαίνει, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους, μακρὰ περίοδο διαβουλεύσεων καὶ συστηματικὴ ἀπομάκρυνση τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν ἰσχύουσα κατάσταση τῶν διμερῶν ἀνταλλαγῶν τους.