Προχειρότης τῆς Κατεχάκη;

Οἱ ἐπιχειρήσεις στὰ νησιὰ ἀπ’ τὰ ΜΑΤ ἔγιναν μὲ ἀνεξήγητη προχειρότητα ἀπ’ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἀστυνομίας, ὅπως προκύπτει ἀπὸ πληροφορίες στελεχῶν του· κάτι δὲν πῆγε καλὰ ἐκεῖ, ἐνῶ γεννῶνται πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ τὴν ἀδυναμία ἢ ἀβλεψία τῆς ΚΥΠ, στὸν ἐντοπισμὸ τῆς μετακινήσεως ἑκατοντάδων κουκουλοφόρων καὶ παρακρατικῶν, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι εἶχαν καὶ τὴν πρωτοβουλία στὴν καθοδήγηση τῶν κινήσεων τῶν «κατοίκων», τῶν μκο καὶ τῶν παρατρεχάμενών τους. Λέγεται, ὅτι δὲν ὑπῆρχε στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὶς κινήσεις στὶς ὀρεινὲς περιοχές, ἐνῶ καὶ τὸ ἑλικόπτερο δὲν πέταξε λόγῳ καιροῦ, ὁπότε οἱ Ἀστυνομικοὶ βρίσκονταν πρὸ ἀπροόπτου, μὲ τοὺς κινηματίες σὲ πλήρη συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τους. Ἔγιναν τυχαῖα ὅλα αὐτά, ἢ μήπως κάτι ἄλλο συμβαίνει στὴν κορυφὴ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν;