Προσφορὰ εὐρωπαϊκῆς καὶ διεθνοῦς ἀλληλεγγύης

Ἡ προσφορὰ τῆς διεθνοῦς καὶ εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης πρὸς τὴν Ἑλλάδα εἶναι γεγονός, καθὼς ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀναγνώρισαν τὸ δικαίωμα τῆς χώρας μας, γιὰ προάσπιση τῶν συνόρων μας· ἀνεξαρτήτως τῶν κινήτρων τους, ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος γιὰ τὴν ψῆφο τῆς ὁμογένειας, κι ἡ καγκελάριος, λόγῳ τῆς πιέσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ἐτέθησαν ἀλληλέγγυοι πρὸς τὴν Ἀθήνα. Οἱ ἐπὶ μέρους διαφοροποιήσεις ἔχουν δευτερεύουσα μόνο σημασία, ἐπειδὴ τὸ κίνημα τῆς συμπαραστάσεως προσλαμβάνει τὴν δυναμικὴ τοῦ φιλελληνικοῦ ρεύματος τῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν· οὐδεὶς δύναται ἀγνοῆσαι πλέον τὸ κίνημα αὐτό, διότι θυμίζει τὴν ὀθωμανικὴ βαρβαρότητα τῶν μαύρων ἡμερῶν. Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ ἡ Ἀστυνομία ἄντεξε καὶ μάλιστα ὑποδειγματικά, ἐνῶ σήμερα ἀναμένονται οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὸν Ἔβρο.