Ὁμοψυχία κι ἀπὸ ὁμογένεια

Τὴν ὁμοψυχία της καὶ τὴν ἐμπρακτη ἀλληλεγγύη της ἐκφράζει καὶ ἡ ὁμογένεια, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι φιλέλληνες μὲ μηνύματά τους, πρὸς τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἀπρόκλητη καὶ βάρβαρη εἰσβολὴ ἀπ’ τὴν Τουρκία· ἡ ὑπόθεση προσλαμβάνει ἄλλες διαστάσεις, πέραν τῆς ἐθνικῆς, καθὼς συγκρίνουν τὴν εἰσβολὴ ὡς πρόκληση πρὸς τὴν διεθνῆ νομιμότητα καὶ τὴν παραλληλίζουν, μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἐπιδρομῶν τῶν Ὀθωμανῶν στὴν ἱστορία. Ὁ ὀθωμανικὸς οἶστρος τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν μετατρέπεται τώρα σὲ μπούμερανγκ ἐναντίον του καὶ ξυπνάει τὶς φρικτὲς μνῆμες τῆς θηριωδίας τῶν Ὀθωμανῶν προγόνων του· πέραν τῆς ὀργῆς καὶ ἀγανακτήσεως τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Δυτικῶν καὶ Ἀνατολικῶν λαῶν, οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἀράβων εἶναι χειρότερες, διότι αὐτοὶ ἀναθυμοῦνται τὰ ὅσα ὑπέφεραν κατὰ τὴν ἑπτὰ αἰώνων ὀθωμανικὴ κατοχή, μὲ πρόσθετο στοιχεῖο τὴν ἀποκάλυψη, ὅτι εἶναι Ἀδελφὸς Μουσουλμάνος. Ἡ ἀποτυχία του εἶναι χειρότερη, ἐπειδὴ στρέφονται κι οἱ Τοῦρκοι ἐναντίον του.