Μὲ Προέδρο τῆς Δημοκρατίας

Στὴν ἐνημέρωση, τηλεφωνικῶς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, προέβη ὁ πρωθυπουργός, γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ μεταναστευτικὸ καὶ τὴν ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὰ σύνορά μας· εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὸ ὀκτάμηνο τῆς ἐξουσίας του ποὺ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐνημερώνει, ἔστω καὶ διὰ τηλεφώνου, τὸν ρυθμιστὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ μάλιστα δέκα μέρες πρὶν ἀπ’ τὴν παράδοση τῶν καθηκόντων του στὴν Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου. Ὁπωσδήποτε τὰ πράγματα εἶναι σοβαρά, καθὼς δεχόμαστε, τὴν ὁμολογουμένως πραγματικὴ βαρβαρικὴ εἰσβολὴ στὸ ἔδαφός μας καὶ μὲ κύριον διακινητὴ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, ὅπως ἐπιγραμματικὰ τὸ ἔθεσε ὁ Κυβερνητικὸς Ἐκπρόσωπος· ἡ ἄμυνα τῶν δυνάμεών μας εἶναι ἀποτελεσματικότατη καὶ τὸ φρόνημά τους ὑψηλό, μὲ τὴν ἀπεριόριστη ὁμοψυχία ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ…