Συστράτευση ἑλληνικοῦ λαοῦ

Σὲ συστράτευση βρίσκεται ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικὸς λαός, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς μαζικῆς εἰσβολῆς στὸν Ἔβρο καὶ στὰ νησιά μας, ὅπως δείχνουν τὸ ὑψηλότατο φρόνημα τῶν δυνάμεών μας καὶ ἡ ὁλόψυψη συμπαράσταση πρὸς αὐτοὺς ὅλων μας· θυμίζει τὶς μέρες τῆς μεταπολιτεύσεως καὶ τὴν πάνδημη κάθοδο τῶν Ἀθηναίων στοὺς δρόμους, γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ἀλλὰ καὶ τὴν προστασία του ἀπὸ τυχὸν παρεμβάσεις τῶν χουντικῶν. Ἀστυνομικοὶ ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος ζητοῦν τὴν ἄμεση μετάθεσή τους στὸν Ἔβρο, ἐνῶ οἱ στρατιῶτες, ναῦτες καὶ λιμενικοὶ μᾶς φέρουν στὰ μάτια μας τὶς εἰκονες τοῦ ’40 καὶ τὴν πορεία τῶν παιδιῶν μας πρὸς τὸ μέτωπο. Ἡ ἀνάταση εἶναι καθολικὴ στοὺς Ἕλληνες…