Ἐξάπλωση ἰοῦ ἐκτὸς Κίνας

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας ἐκτὸς Κίνας ἀνησυχεῖ περισσότερο τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας, διότι στὴν ἀφετηρία του ἐλέγχεται πλέον ἡ νόσος καὶ βρίσκεται ὑπὸ ἔλεγχο· στὴν Βουχὰν ἐπανέρχονται σὲ λειτουργία τὰ περισσότερα ἐργοστάσια, ἐνῶ ἔχουν προηγηθεῖ οἱ ἄλλες ἐπαρχίες, καθὼς τὰ νέα κρούσματα καὶ οἱ θάνατοι μειώνονται συνέχεια, ἐνῶ αὐξάνονται ταχύτερα τὰ ἐξιτήρια ἀπ’ τὰ νοσοκομεῖα, ὅπως μιᾶς γυναίκας 97 ἐτῶν. Στὴν Εὐρώπη συγκαλεῖται ἔκτακτο Συμβούλιο Ὑπουργῶν Ὑγείας, μὲ τὴν κατάσταση σὲ ἐπίπεδο συναγερμοῦ, καθὼς στὴν Ἰταλία, τὴν κοιτίδα τῆς μεταδόσεώς του στὴν γηραιὰ ἤπειρο, σημειώνεται ἐπιδίνωση τῆς νόσου· στὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὰ ἑπτὰ κρούσματα, ὅλα ὅμως σὲ σχέση μὲ τὰ πρῶτα ἀπ’ τὴν Ἰταλία, δὲν δείχνει ἄσχημη ἐξέλιξη, ἀλλὰ οἱ Ὑγεινομικὲς Ἀρχὲς ἐπιμένουν στὴν τήρηση ὅλων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς καὶ προφυλάξεως, κυρίως ἀπ’ τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες. Ἡ ἐκτίμηση εἶναι, ὅτι δὲν ἔχει περάσει ἀκόμη ὁ κίνδυνος.