Ἀναγνώριση ὅλων τῆς ὁμοψυχίας ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ὁμοψυχίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ φρόνημα ἀκραιότατον στὰ παιδιά του στὰ σύνορα, εἶναι γενικὴ πλέον διεθνῶς καὶ περισσότερο στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους· ἡ πάνδημη ἀνταπόκριση στὴν ἔκκληση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη γιὰ γενναία ἀπάντηση στὴν ὕπουλη τουρκικὴ εἰσβολὴ θυμίσε σὲ ὅλους μας τὶς ἀντίστοιχες περιπέτειές μας στὸ παρελθόν, μὲ τελευταία ἐκείνη τῆς φασιστικῆς εἰσβολῆς πρὶν ἀπὸ ἑβδομῆντα χρόνια. Ἡ ἄσκηση βέτο στὸ νατοϊκὸ ἀνακοινωθέν, γιὰ τὸ Ἰντλὶμπ τῆς Συρίας, ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια· εἶναι ἡ δεύτερη φορά, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη στὸ Βουκουρέστι ἀπ’ τὸν Κώστα Καραμανλῆ, ποὺ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς λέει ὄχι στὸ ΝΑΤΟ, γιὰ παραμέληση τουλάχιστον τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἐμφανής, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ἄλλοι ἡγέτες ἐκδηλώνουν πλέον τὴν στήριξη τους στὴν πολιτική μας, ἔστω κι ἂν μερικοὶ καθυστεροῦν, ὅπως ἡ Γερμανίδα καγκελάριος· ἡ ὁλόψυχη συστράτευση ὅλων τῶν Ἑλλήνων εἶναι γεγονὸς ποὺ ἐξέπληξε καὶ τὶς δυνάμεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ ὁποῖες παρέμειναν στὶς παλιές τους ἀριστερὲς θέσεις. Ἤδη στὰ σύνορα σημειώνονται οἱ πρῶτες ἀποχωρήσεις μεταναστῶν ἀπ’ τὴν νεκρὰ ζώνη τοῦ Ἔβρου, καθὼς εἶναι ἀδύνατη ἡ μακρὰ παραμονή τους ἐκεῖ, ἐπειδὴ ἔχουν καὶ τὶς καθημερινές τους ἀνάγκες· ἡ ἀποφασιστικὴ καὶ σθεναρὴ στάση τῶν δυνάμεών μας καὶ μὲ τὴν χθεσινὴ ἄσκηση μὲ πραγματικὰ πυρά, τὸ ἀποδεικνύει.

Οἱ διεθνεῖς προεκτάσεις τῆς ἀντιστάσεως τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἀπρόκλητη ἐπίθεση καὶ κατάφωρη παραβίαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἔχουν ἀπήχηση στὶς ἄλλες χῶρες καὶ στὶς εὐρωπαϊκὲς περισσότερο· οἱ μεγάλες δὲν εἶναι εὔκολο διαδραματίσαι τὸν ρόλο τους, ὅπως ἡ Γερμανία, ὅταν ἐνδίδουν σὲ παράλογες καὶ παράνομες προκλήσεις τρίτης χώρας κατὰ ἑταίρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἴτε γιὰ δεσμεύσεις τους σὲ ἄλλους τρίτους, εἴτε γιὰ ἐσωτερικοὺς μόνο λόγους. Ἡ εὐρωπαϊκὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην κι ἡ Γαλλία ἀναδεικνύεται ὁ μοναδικὸς ἡγέτης, ὅταν μάλιστα καὶ ὁ Αὐστριακὸς καγκελάριος διαχωρίζει σαφέστατα τὴν θέση του ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, καὶ τάσσεται ἀνεπιφύλακτα ὑπὲρ τῶν Ἀθηνῶν· αὐτὸ ἀντελήφθησαν ὁ Σὰρλ Μισὲλ κι ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερκλάιεν, καὶ ἔσπευσαν νὰ μᾶς στηρίξουν, ὑποσχόμενοι καὶ τὴν ἄμεσο ἐνεργοποίηση τῆς Φρόντεξ. Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπ’ τὴν ἰσχυρὴ προβολὴ τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας της καὶ ἀπ’ τὴν πειστικὴ πολιτικὴ συνοχή της, τὰ ἄλλα ὅλα εἶναι δευτερεύοντα· ἐὰν λείψει ἡ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ συνοχὴ θὰ ὑπάρξει ἄμεσος ἀντίκτυπος στὴν ἀποδοχὴ τοῦ εὐρώ, τοῦ νομίσματος, τόσο ἀπ’ τοὺς ἴδιους τοὺς Εὐρωπαίους, ὅσο κι ἀπ’ τοὺς ξένους. Στὴν πολιτικὴ στήριξη τῆς οἰκονομικῆς ἀποδοχῆς κρίνεται τὸ νόμισμα, ὅπως λέει κι ὁ Ἀριστοτέλης, «τὸ νόμισμα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ’ ἡμῖν». Θὰ τὸ καταλάβει καὶ ἡ καγκελάριος κάποια στιγμή…

Στὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ζωὴ οἱ ἐξελίξεις προβλέπονται μᾶλλον ἄμεσες· ὁ ΣΥΡΙΖΑ παραμένει πιστὸς στὴν ἀριστερὴ νομενκλατοῦρα καὶ στὶς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις γιὰ ἐνδοτικότητα ἀπέναντι στὴν Τουρκία, ὅπως τὸ ἔπραξε καὶ στὴν τετραετία. Ἕνα πρᾶγμα ἀγνοεῖ, ὅτι τὸ κρίσιμο θέμα δὲν εἶναι ἡ ὑποδοχὴ τῶν μεταναστῶν ἢ προσφύγων, ἀλλὰ ἡ ὑποταγὴ στὰ τουρκικὰ σχέδια γιὰ καταπάτηση τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων· μᾶλλον κάνει πῶς τὸ ἀγνοεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐπειδὴ εἶναι πολλὲς οἱ δεσμεύσεις του, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὶς ἀποφύγει. Ὅταν ἡ κυβέρνηση καταγγέλλει τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν ὡς διακινητὴ τῶν μεταναστῶν καὶ ὡς ἄμεση ἀπειλὴ στὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, καλῶντας σὲ παλλαϊκὸ συναγερμὸ τοὺς Ἕλληνες, καὶ ἡ ἔκκλησή της βρίσκει ὁμόφωνη ἀπήχηση σὲ ὁλόκληρο τὸν λαό, εἶναι ἀδιανόητο, νὰ μὴν τὸ λογαριάζει ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅσον ὀλιγόνους κι ἂν εἶναι· κάποιοι γύρω του τὸ ἀντιλαμβάνονται εἴτε οἱ ἴδιοι, εἴτε οἱ φίλοι τους καὶ τὸ μεταφέρουν στὴν ἡγεσία. Αὐτὸ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅσους κυκλοφοροῦν στὶς πλατεῖες καὶ ταβέρνες, ἐπειδὴ εἶναι τὸ θέμα συζητήσεως σὲ ὅλους· εἶναι δεδομένο, ὅτι Συριζαῖοι δὲν δηλώνουν οὔτε γιὰ δεῖγμα, ἀλλὰ κάποιοι κυκλοφοροῦν ἀνωνύμως. Ἐὰν οὔτε αὐτοὺς ἀκούει ἡ Κουμουνδούρου, τότε, «ἂς τὸ κλείσει τὸ μαγαζί», ὅπως λέγεται ἀπὸ πολλοὺς καὶ κυρίως τὰ παλιὰ στελέχη της.