Ἐγρήγορση τῶν Εὐρωπαίων

Σὲ κατάσταση ἐγρηγόρσεως βρίσκονται οἱ Εὐρωπαῖοι, θεσμοὶ καὶ λαοί, πρὸς ἀπόκρουση τῆς βαρβαρικῆς τουρκικῆς ἐπιδρομῆς στὸ ἔδαφός τους· ἡ παρουσία τῶν Οὔρσουλα φὸν Ντελάιεν, Σὰρλ Μισέλ, Δαβίδ Σασσόλι, Κυριάκου Μητσοτάκη, πρωθυπουργοῦ τῆς Κροατίας καὶ Μαργαρίτη Σχοινᾶ, μὲ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῆς Φρόντεξ στὴν πρώτη γραμμὴ ἀμύνης, μεταφέρει τὰ μηνύματά της στὴν γηραιὰ ἤπειρο καὶ στοὺς νέους της. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δίδει τὴν μάχη τῆς προασπίσεως τῶν συνόρων της καὶ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος, ἀλλὰ καὶ τῆς αὐτονόμου ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς της· τὸ πρῶτο βῆμα εἶναι αὐτό, στὴν ἑξήκοντα καὶ ἐτῶν ἱστορία της, ὅπως καὶ ἐπίδειξη τῶν δυνατοτήτων κινητοποιήσεώς της, ἔστω καὶ μὲ κάποια καθυστέρηση, στὶς κρίσιμες στιγμές. Οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἀποκτοῦν ἄλλη ὀντότητα καὶ ἐμβάθυνση τῆς πολιτικῆς τους συνοχῆς μὲ τὴν προσφορά τους αὐτή· δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι σύσσωμος ὁ εὐρωπαϊκὸς τύπος, ἐγκωμιάζει τὸ γεγονός.