Ἐπιδείνωση τῆς ἐπιδημίας

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας ἐκτὸς Κίνας ὑποχρεώνει τὶς κυβερνήσεις στὴν λήψη αὐστηρῶν μέτρων προστασίας, ὅπως στὴν Ἰταλία, ὅπου μελετᾶται ἡ ἀπομόνωση μεγαλυτέρων περιοχῶν, καθὼς οἱ θάνατοι ἔχουν ὑπερβεῖ τοὺς ἑβδομήκοντα καὶ τὰ κρούσματα τὰ χίλια. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στὸ Σηάτλ, σημειώθηκαν 18 κρούσματα καὶ ἕξι θάνατοι, μὲ τὶς ἀρχὲς ἐπιβάλλειν ἔκτακτα μέτρα· ἡ ἐξάπλωση καλύπτει πλέον ἑξήκοντα χῶρες σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους, μὲ τὴν χειρότερη μορφὴ τοῦ ἰοῦ στὴν Νότιο Κορέα, Ἰταλία καὶ Ἰαπωνία, ἐνῶ δὲν ὑπάρχουν πλήρη στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάσταση στὸ Ἰράν. Στὴν Κίνα ἀποκαθίσταται σταδιακὰ ἡ ὁμαλὴ ζωή, ἀλλὰ οἱ παράκτιες ἐπαρχίες ἔχουν τεθεῖ σὲ κατάσταση συναγερμοῦ γιὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ κοροναϊοῦ ἀπὸ ταξειδιῶτες τρίτων χωρῶν· οἱ ἔλεγχοι εἶναι αὐστηρότατοι καὶ οἱ ὕποπτοι τίθενται σὲ ἀπομόνωση δεκατεσσάρων ἡμερῶν. Ὁ εἰδικὸς Κινέζος ἐπιδημιολόγος προέβλεψε ὅτι στὰ τέλη Ἀπριλίου θὰ ἀρχίσει ἡ σημαντικὴ ὕφεση στὴν ἐπιδημία.