Σὲ ἐγρήγορση ἡ Εὐρωζώνη γιὰ οἰκονομικὰ μέτρα

Τὸ Γιουρωγκροὺπ ἀποφάσισε τὴν ἐπεξεργασία συγκεκριμένων οἰκονομικῶν μέτρων, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀγορᾶς, ὡς ἀπάντηση στὶς συνέπειες τῆς ἐπιδημίας· μέσα στὶς ἑπόμενες μέρες θὰ συνεδριάσει καὶ πάλι, καθὼς στὴν Ἰταλία ἔκλεισαν Πανεπιστήμια καὶ σχολεῖα, ὁπότε εἶναι ἄμεσες οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία της. Στὴν Ἑλλάδα δὲν φαίνεται τόσο ἄσχημη ἡ κατάσταση, ἐνῶ ἡ ἔρευνα τοῦ ΙΟΒΕ καταγράφει ὅτι τὸ ἐπιχειρηματικὸ κλίμα εἶναι τὸ καλύτερο τῶν τελευταίων 19 ἐτῶν, μὲ ἐλάχιστες ἐπιφυλάξεις· αὐτὸ διαπιστώνεται καὶ στὴν ἠρεμία καὶ φρόνηση τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ οὔτε τὸ μεταναστευτικὸ δημιουργεῖ μέχρι τώρα προβλήματα στὴν οἰκονομία. Ἀντιθέτως μάλιστα, ἀνάταση καὶ ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ ἐνισχύει, ὄχι μόνο τὸ φρόνημα τῶν ἀνδρῶν μας στὰ σύνορα, ἀλλὰ καὶ τὴν θερμὴ συμπαράσταση ὅλων μας.