Πανικὸς γιὰ Προανακριτικὴ

Ὁ πανικὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ τὶς ἔρευνες τῆς Προανακριτικῆς, φάνηκε καὶ στὴν προχθεσινὴ συνέντευξή του, παρ’ ὅλο ὅτι οἱ ὑποτακτικοί του δὲν τοῦ ἐπέβαλαν τὶς δέουσες ἐρωτήσεις· σήμερα ἐπαναλαμβάνει τὶς ἔρευνές της, μὲ πρῶτο τὸν Νίκο Παππᾶ, γιὰ τὶς μεθοδεύσεις στοῦ Μαξίμου μαζὶ μὲ τὸν Ρασποῦτιν, καὶ ἀκολουθοῦν, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Παῦλος Πολάκης καὶ Ἑλένη Τουλουπάκη καὶ τέλος ὁ πρώην ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Δικαιοσύνης. Ταυτοχρόνως ἐκκρεμεῖ τὸ αἴτημα τῆς διευρύνσεως τοῦ κατηγορητηρίου, ἐνῶ ἀναμένονται πρόσθετα στοχεῖα ἀπ’ τὶς νέες καταθέσεις· ἕνα εἶναι τὸ ἐρώτημα: γνώριζε ὁ πρωθυπουργὸς ὅτι στοῦ Μαξίμου οἱ ὑπουργοί του συναλλάσσονταν γιὰ τὴν σκευωρία κατὰ τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων; Δὲν τὸ γνώριζε, τότε πῶς ἐπικαλοῦταν συνέχεια, σὲ δημόσιες δηλώσεις του, ὅτι ἐπίκειται ἡ ἀποκάλυψη τοῦ μεγαλυτέρου σκανδάλου ἀπὸ συστάσεως ἑλληνικοῦ κράτους; Ἤγγικεν ἡ ὥρα τῆς ἀληθείας καὶ τῆς λογοδοσίας γιὰ ὅσους παρανόμησαν, παραβιάζοντες τὴν δημοκρατικὴ νομιμότητα.