Μόσχα, καταγγελία Τουρκίας

Στὴν εὐθεῖα καταγγελία τῆς Τουρκίας, ὅτι μεθοδευμένα προωθεῖ στὰ ἑλληνικὰ σύνορα 130000 μετανάστες, γιὰ τὴν διάβασή τους στὴν Εὐρώπη, μὲ σκοπὸ νὰ ἐκβιάσει τὴν ὑποστήριξή της κατὰ τῆς συντριβῆς της στὴν Συρία, προέβη ἡ Ρωσία· ἡ παρέμβαση τῆς Μόσχας, τὴν ἴδια μέρα μὲ τὴν παρουσία τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας στὸν Ἔβρο καὶ τῆς ὁλοθέρμου ὑποστηρίξεως τῆς Ἑλλάδος, σημαίνει πλήρη διεθνῆ ἀπομόνωση τῆς Ἄγκυρας, ἐνῶ καὶ οἱ συμβουλὲς Γερμανίας καὶ Ἀμερικῆς γιὰ συμπαράστασή τους κατὰ τῆς Συρίας μᾶλλον γιὰ παρηγοριὰ δίδονται. Πολλοὶ στὴν Δύση φοβοῦνται φαίνεται τὴν κατάρρευση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν καὶ τὴν πρόκληση πολιτικοῦ κενοῦ στὴν χώρα του, μὲ ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις· τὸ Κρεμλίνο δείχνει πολὺ πιὸ ἐνήμερο αὐτῶν.