Συρία, καιρὸς ἀποφάσεων

Στὸν καιρὸ κρισίμων ἐξελίξεων εἰσέρχονται οἱ συγκρούσεις στὴν Συρία, καθὼς στὸ πολεμικὸ μέτωπο, οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ συνεργαζόμενοι τρομοκράτες, ἡττῶνται κατὰ κράτος, ἐνῶ ἡ Ρωσία ἐπιβάλλει τὴν πλήρη κυριαρχία της στὴν χώρα· ἡ σημερινὴ συνάντηση Βλαδίμηρου Ποῦτιν μὲ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὴν Μόσχα δὲν προβλέπεται ἔχειν οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, ἴσως ὄχι καὶ εὐχές. Τὸ Κρεμλίνο φρόντισε ἐγκαίρως γνωστοποιῆσαι τὶς θέσεις του, πλήρη ἀποκοπὴ τῶν τουρκικῶν δυνάμεων ἀπ’ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις καὶ ἀποκατάσταση τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος καὶ κυριαρχίας τῆς Δαμασκοῦ στὴν χώρα της· αὐτὸ σημαίνει ἀποχώρηση ἢ ἐκδίωξη τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, μαζὶ μὲ τοὺς τρομοκράτες καὶ ἀναγνώριση τοῦ καθεστῶτος Ἀσσάντ. Ἡ ὁμολογία ὅμως τῆς πανωλεθρίας τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς συνεπάγεται ἔκρηξη στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας, κατὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, κι αὐτὸ δὲν τὸ ἀντέχει μᾶλλον ὁ πρόεδρός της. Ἡ ἀναζήτηση συμμάχων στὴν Δύση ἔρχεται πολὺ ἀργά…