Εὐρεῖα ἐξάπλωση ἐπιδημίας

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας γενικεύεται ἐκτὸς Κίνας, ὅπου ἤδη βρίσκεται σὲ συνεχῆ ὕφεση· ἡ Ἰταλία στὴν Εὐρώπη ἔχει ὑποστεῖ τὴν μετάδοσή της σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐπαρχίες της, μὲ ὀγδόντα νεκροὺς καὶ 2000 κρούσματα, ἐνῶ ἔκλεισε Πανεπιστήμια καὶ σχολεῖα γιὰ τὸν Μάρτιο. Ἡ Νότιος Κορέα βρίσκεται σὲ παρόμοια κατάσταση, ὅπως καὶ τὸ Ἰράν, ἐνῶ εἶναι ἀνησυχητικὴ ἡ κατάσταση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ ὀκτὼ νεκροὺς στὸ Σηάτλ· κρούσματα παρουσιάζονται σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους, ἐνῶ ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἐξάπλωσή του στὶς ἀναδυόμενες χῶρες. Ἤδη στὶς Ἰνδίες παρουσιάζεται ἔλλειψη φαρμάκων, ἐπειδὴ ἔχουν μειωθεῖ σημαντικὰ οἱ εἰσαγωγές τους ἀπ’ τὴν Κίνα, λόγῳ τῆς ἐπιδημίας καὶ τῆς διακοπῆς παραγωγῆς πολλῶν ἐργοστασίων της· περιορισμοὶ στὶς ἐξαγωγὲς φαρμάκων γίνονται, ἔστω καὶ διακριτικά, καὶ στὶς δυτικὲς χῶρες. Στὴν Ἑλλάδα τὰ κρούσματα αὐξήθηκαν σὲ ἐννέα, ἀπὸ ἕνα σὲ Πάτρα καὶ Θεσσαλονίκη.