Ἐπίσημη ἀναγνώριση Χαφτὰρ

Στὴν ἐπίσημη ἀναγνώριση τοῦ Χαλίφα Χαφτάρ, ὡς κυριάρχου κυβερνήσεως τῆς Λιβύης, προχώρησε ἡ Συρία, ἡ ὁποία τῆς παραχωρεῖ καὶ τὸ οἴκημα τῆς πρεσβείας στὴν Δαμασκό· ἡ κίνηση δὲν εἶναι τυχαία καὶ γίνεται, ὁπωσδήποτε, μὲ τὴν συναίνεση τῆς Μόσχας κι ἴσως καὶ πολλῶν ἀραβικῶν κρατῶν στὴν πράξη. Ὁ στρατάρχης ἀποκτᾶ γιὰ πρώτη φορὰ διεθνῆ ἀναγνώριση, πέραν τῆς πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ὑποστηρίξεώς του ἀπ’ τὶς Ρωσία, Αἴγυπτο, ἄλλες ἀραβικὲς δυνάμεις καὶ Γαλλία, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα· ἤδη τὰ στρατεύματά του κατέχουν πολλὰ προάστεια τῆς Τριπόλεως καὶ θεωρεῖται ὡς ὁ ἀδιαμφισβήτητος νικητὴς τοῦ πολέμου. Οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι, ἡ κίνηση τῆς Δαμασκοῦ προοιωνίζει τὴν ἐγκατάστασή του στὴν λιβυκὴ πρωτεύουσα σὲ σύντομο μᾶλλον χρόνο. Ποτὲς δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτὰ τὰ πράγματα…