Ἐξάπλωση ἐπιδημίας καὶ κλείσιμο Πανεπιστημίων

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας ἔκανε ἅλμα στὴν Ἑλλάδα, μὲ 31 κρούσματα, ἀπ’ τὰ ὁποῖα τὰ 21 ἀπὸ προσκυνητὲς στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἐνῶ δὲν εἶχε ἀναγνωρισθεῖ τὸ Ἰσραὴλ ὡς χώρα τοῦ ἰοῦ· ἡ Ὑγειονομικὴ Ἀρχὴ ἔκλεισε ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ Πανεπιστήμια σὲ Ἀχαΐα, Ἠλεία καὶ Ζάκυνθο, ὅπως καὶ τὰ Πανεπιστήμια, Πάντειο καὶ Ρεθύμνου. Ὁ Σωτήρης Τσιόρδας δήλωσε, ὅτι τὸ σχέδιο ἀναφέρεται καὶ στὴν περίπτωση νοσήσεως 5% ἕως 10% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλὰ σὲ ἤπια μορφή, ὅπως εἶναι τὰ πρῶτα κρούσματα· ἤδη, ἔχουν ὀργανωθεῖ εἰδικὲς κλινικὲς σὲ πολλὰ νοσοκομεῖα, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν. Ὁ κόσμος ὅμως παραμένει ἤρεμος καὶ δὲν δείχνει σημάδια ἰδιαιτέρας ἀνησυχίας, μὲ τὴν ἐξαίρεση, ὅτι οἱ ἡλικωμένοι καὶ οἱ εὐαισθητοὶ ἀποφεύγουν τὴν κυκλοφορία.