Τουρκία, εὐθεῖες ἀπειλὲς

Σὲ εὐθεῖες πλέον ἀπειλὲς κατὰ τῆς Ἑλλάδος προβαίνει ἡ Ἄγκυρα, μὲ τὴν ἀποστολὴ χιλίων ἀνδρῶν τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων στὸν Ἔβρο, τὴν δημιουργία μόνιμου καταυλισμοῦ μεταναστῶν δέκα χιλιάδων ἀτόμων καὶ τὶς ὑπερπτήσεις στὰ νησιὰ καὶ στὸν ποταμὸ τῆς Θράκης· οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς ἔχουν λάβει ὅλα τὰ μέτρρα, γιὰ προστασία τῶν συνόρων μας, χερσαίων καὶ θαλασσίων, ἐνῶ ἔχουν ἐνημερωθεῖ λεπτομερῶς οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀρχὲς κι ἀπ’ τὶς ἑλληνικὲς κι ἀπ’ τὴν Φρόντεξ, ἡ ὁποία συμμετέχει στὴν διαφύλαξη τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων. Πάντως, οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι, ἐκτιμοῦν, ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι προπαγάνδα γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας, ἀπέναντι στὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή της καὶ στὴν σκληρὴ στάση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν· ἡ ἀπόπειρα βαρβάρου εἰσβολῆς στὴν Ἑλλάδα ἔχει ἐξοργίσει τοὺς πάντες, μὲ πρῶτες τὶς μεγάλες δυνάμεις. Δὲν διαθέτει καθόλου αὐτονομία κινήσεων ἀπέναντί τους ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, ὥστε παραβλέψαι τὰς ἀντιδράσεις τους.