Ἔκδηλη ὁμοψυχία στὸν Ἔβρο

Ἡ ὁμοψυχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὴν βάρβαρη ἐπιδρομὴ στὸν Ἔβρο εἶναι γενικὴ καὶ προέρχεται, ὄχι μόνο ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ τὴν ὁμογένεια, ὅπως κι ἀπὸ πολλοὺς ξένους, θυμίζοντας τὸ φιλελληνικὸ κίνημα τοῦ ‘21· οἱ ἀγρότες τοῦ Ἔβρου, μάλιστα, περιπολοῦν μὲ τοὺς ἑλκυστῆρες τους μέρα νύκτα, ἐνῶ οἱ γυναῖκες τους προσφέρουν φαγητὰ καὶ ἀναψυκτικὰ στοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ στρατιῶτες, ἀλλὰ πολλὲς ἀποστολὲς γίνονται κι ἀπὸ διάφορες ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας. Ἕνα εἶναι τὸ παράξενο, οἱ ἐπιθέσεις κατὰ ἀστυνομικῶν στὴν Χίο καὶ Μυτιλήνη λίγες μέρες πρίν· ἦταν πράγματι ντόπιοι, ἢ μήπως φερτοὶ κουκουλοφόροι καὶ ἄλλοι ἀπ’ τὴν πρωτεύουσα, ὅπως καὶ τρωκτικὰ τῶν παρασιτικῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων;