Οἰκονομικὰ μέτρα γιὰ ἰὸ

Ὁ σχεδιασμὸς τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν ἐπιπτώσεων τῆς ἐπιδημίας, εἶναι σχεδὸν ἕτοιμος καὶ θὰ ἀποφασισθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων του στὶς 16 Μαρτίου, ἐκτὸς κι ἂν κριθεῖ ἀπαραίτητη ἡ ἐπίσπευσή τους· στὴν Ἰταλία ἡ κατάσταση εἶναι πολὺ χειρότερη, μὲ τὸ κλείσιμο τῶν Πανεπιστημίων, σχολείων καὶ κέντρων διασκεδάσεως, ἐξ αἰτίας τῆς διασπορᾶς τῆς ἐπιδημίας. Ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση μελετᾶ τὴν διάθεση πέντε δις εὐρώ, ὡς πρῶτο βῆμα, ἀλλὰ πολλοὶ τὸ θεωροῦν ἐλάχιστο ποσό, μπροστὰ στὴν πτώση τῆς ἀγορᾶς, μετὰ τὰ τόσο περιοριστικὰ μέτρα καὶ πτώσεως τοῦ τουρισμοῦ· στὶς ἄλλες χῶρες, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ κατάσταση δὲν εἶναι πολὺ ἄσχημη, παρὰ μόνο ἀναμένεται ὑποχώρηση τῆς ζητήσεως καὶ περισσότερο τοῦ τουρισμοῦ, στὶς μεσογειακὲς κυρίως ἐξ αὐτῶν. Ὁπωσδήποτε, θὰ ὑπάρξει μείωση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως ἢ καὶ ὕφεση σὲ πολλές, ἀλλὰ εἶναι ἀδύνατη ἀκόμη ἡ ἀκριβὴς ἐκτίμησή της.