Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πτωτικὲς στὴν Δύση· ὅλα κινήθηκαν ἀνοδικά, εὐρώ, 1,1195 δολλάρια καὶ 119,6730 γιέν, χρυσός, 1644,80, πετρέλαιο, 51,24. Οἱ ἐπενδυτὲς τῆς Ἀσίας δείχνουν αἰσιόδοξοι, ὅτι θὰ ἐλεγχθεῖ ἡ ἐπιδημία καὶ στὶς Νότιο Κορέα καὶ Ἰαπωνία, ὅπως ἔγινε στὴν Κίνα, ὁπότε καὶ ἀναμένουν ἐλαφρότερες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία τους· φυσικά, αὐτὸ ἀπομένει νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ στὴν ἀγορὰ τὶς προσεχεῖς μέρες. Στὴν Εὐρώπη, ἡ ὑποχώρηση εἶναι σημαντική, μὲ κύριο παράγοντα τὴν Ἰταλία, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες χῶρες· ἡ διαβεβαίωση τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν, ὅτι εἶναι ἕτοιμες, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως μὲ πρόσθετα πιστωτικὰ μέτρα, φαίνεται ὅτι δὲν πείθει καὶ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές της. Οὕτε, φυσικά, οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὅτι ἔχει ἕτοιμα πενῆντα δις δολλαρίων, καὶ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, ἄλλα δώδεκα, μέτρησαν στὶς κεφαλαιαγορές· μεγαλύτερη ἦταν ἡ πτώση στὴν Ἀθήνα, μὲ μοχλὸ τὶς τράπεζες.