Ἡγετικὸς ρόλος Γερμανίας

Ὁ ἡγετικὸς ρόλος τῆς Γερμανίας στὴν Εὐρώπη τίθεται καθαρὰ ὑπὸ ἀμφισβήτηση, μὲ τὴν ἀμφιθυμικὴ στάση της στὴν μεταναστευτικὴ κρίση· ἡ καγκελάριος ἄργησε πολὺ ἐκφράσαι τὴν ὑποστήριξή της στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων ἀπέναντι στὴν βάρβαρη ἐπιδρομή. Ἡ γενναία στάση τῆς Οὔρσουλα φὸν Ντελάιεν στὸν Ἔβρο, τέως ὑπουργοῦ Ἀμύνης τῆς χώρας, κάλυψε κάπως τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ ὁ προβληματισμὸς παραμένει ἔντονος· ὁπωσδήποτε, λένε οἱ πολιτικοὶ κύκλοι, ὑπάρχει τὸ θέμα τῶν ἑκατομμυρίων Τούρκων μεταναστῶν, ποὺ ἀπειλοῦν μὲ μετακίνηση στὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα ἀπ’ τὸ Χριστιανοδημοκρατικό, ὅπως καὶ ἡ παραδοσιακὴ φιλικὴ σχέση μὲ τὴν Ἄγκυρα ἀπ’ τὴν ὀθωμανικὴ ἐποχή. Ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη διαμορφώνει τὴν δική της αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία, ὑπεράνω τῶν ἐθνικῶν σκοπιμοτήτων. Αὐτὸ πιστεύουν οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί.