Μόσχα, ὑποτέλεια Ἐρντογὰν

Τὴν ὑποτέλειά του ἀπέναντι στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν κατέδειξε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, στὶς συνομιλίες τους στὸ Κρεμλίνο· οἱ συμφωνίες γιὰ κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ δημιουργία τῶν διαδρόμων θεωροῦνται φύλλον συκῆς. Τὸ κρίσιμο θέμα, τῆς διακοπῆς τῶν τουρκικῶν διασυνδέσεων μὲ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις δὲν ρυθμίσθηκε ὅπως καὶ τῆς ἀνακλήσεως τῶν μισθοφόρων τους ἀπ’ τὴν Λιβύη, παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Τούρκου προέδρου· οἱ Ρῶσοι ξέρουν, ὅτι εἶχε ὑποσχεθεῖ τὰ ἴδια ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὸ Σότσι πρὸ διετίας κι ὄχι μόνο δὲν ἔκανε τίποτε, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔστειλε τρομοκράτες στὴν Τρίπολη. Τὸ δεύτερο εἶναι, ὅτι ἡ Μόσχα γνωρίζει πὼς ἐπανῆλθε στὶς συνομιλίες μαζί της, ἐπειδὴ δὲν βρῆκε ἀνταπόκριση στὴν Οὐάσιγκτον. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶχαν συμφωνηθεῖ καὶ στὸ Κουρδικό, γιὰ τὶς μικτὲς περιπολίες, χωρὶς συνέχεια…