Μητσοτάκης-Μέρκελ, ταύτιση στὸ μεταναστευτικὸ

Τὴν ἑνιαία στάση τους, στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ καὶ στὴν ἀπειλὴ παραβιάσεως τῶν ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν συνόρων, συζητοῦν σήμερα στὸ Βερολίνο, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη· εἶναι ἡ πρώτη ζωντανὴ συζήτηση γιὰ τὸ θέμα, κι ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ ἡ ἐπίσκεψη τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας στὸν Ἔβρο καὶ ἡ ἔκφραση τῆς ἀπεριορίστου ἀλληλεγγύης της πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ συνάντηση γίνεται, στὰ πλαίσια ἑλληνογερμανικοῦ ἐπενδυτικοῦ συνεδρίου, ἐνδεικτικὸ τοῦ γερμανικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας· ἡ καγκελάριος, παρὰ τὶς παραδοσιακὲς καλὲς σχέσεις Γερμανίας καὶ Τουρκίας, καὶ τὴν ὕπαρξη ἑκατομμυρίων Τούρκων στὸ ἔδαφός της, ἐπιλέγει εὐρωπαϊκὴ πολιτική. Ἡ ἀνάδειξη τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας τῆς Εὐρώπης διέρχεται ἀπ’ τὸν Ἔβρο καὶ τὴν προστασία τῶν ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν συνόρων.