Κλείσιμο, ΚΑΠΗ, θεαμάτων

Στὸ κλείσιμο ἐπὶ τέσσερες ἑβδομάδες τῶν ΚΑΠΗ, κινηματογράφων, θεάτρων, ἐπὶ τέσσερες ἑβδομάδες καὶ συνεδρίων ἐπὶ δύο, ἀποφασίσθηκε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας, καθὼς καὶ τῶν σχολικῶν ἐκδρομῶν γιὰ δύο ἐπίσης· ὁ ἀριθμὸς τῶν κρουσμάτων αὐξήθηκε σὲ 73, μὲ ὅλα συνδεόμενα μὲ τὴν ἐπίσκεψη στοὺς Ἁγίους Τόπους, πλὴν ἑνός. Ἡ κυβέρνηση, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τῆς ἁρμοδίας Ὑγειονομικῆς Ἀρχῆς, ἀκολουθεῖ τὴν τακτικὴ τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, καθὼς κατὰ περίπτωση ἐφαρμόζεται καὶ τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων, ὅπως γίνεται ἤδη στοὺς νομούς, Ἀχαΐας, Ἠλείας καὶ Ζακύνθου· ὅλα σχεδὸν τὰ κρούσματα, πλὴν ἑνὸς ποὺ εἶναι διασωληνομένος, εἶναι σὲ ἐλαφρὰ μορφή, ἐνῶ οἱ συγγενεῖς τους παραμένουν οἴκαδε καὶ παρακολουθεῖται στενὰ ἡ ὑγεία τους. Σήμερα ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωση τῶν οἰκονομικῶν μέτρων, ὑπὲρ τῶν πληγέντων, ἀλλὰ καὶ τῶν περιοχῶν τους, γιὰ τὴν δυνατὴ ἀνακούφιση ὅσων ὑφίστανται τὶς ζημίες· ἀκολουθοῦν καὶ αὐτὰ τὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης.