Ἐρντογάν, νέες προκλήσεις

Σὲ νέες προκλήσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἐπιδόθηκε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, τὴν παραμονὴ τῆς συναντήσεώς του μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἡγεσία στὶς Βρυξέλλες, γιὰ σύναψη νέας μεταναστευτικῆς συμφωνίας· ζήτησε ἀπειλητικά, «Ἑλλάδα ἄνοιξε τὰ σύνορα σου, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ ἀνοίξω ἐγὼ τὶς πόρτες», ἐνῶ γνωρίζει τὴν ἀποφασιστικότητά μας, νὰ διαφυλάξουμε τὰ ἑλληνικὰ καὶ εὐρωπαϊκὰ σύνορα, καὶ τῆς Εὐρώπης νὰ συμπαρασταθεῖ. Ἔστω κι ἂν ἐλέχθησαν αὐτὰ γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση, ἔχουν ἄμεσο ἀντίκτυπο στοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι σκληραίνουν περισσότερο τὴν στάση τους καὶ ἀπαιτοῦν τὴν ἄμεση ἀποχώρηση τῶν μεταναστῶν ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα· ἡ πρόκληση θερμοῦ ἐπεισοδίου εἶναι, φαίνεται, στὰ σχέδιά του, ἀλλὰ θεωρεῖται πολὺ παρακινδυνευμένο νὰ ἐπιχειρηθεῖ αὐτό, ἐνῶ θὰ βρίσκεται σὲ συνομιλίες μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, διότι γνωρίζει, ὅτι αὐτὲς ἀμέσως διακόπτονται κι ἀκολουθεῖ μαζικὴ εὐρωπαϊκὴ στρατιωτικὴ παρέμβαση στὸν Ἔβρο. Ἴσως οἱ δηλώσεις ἔγιναν, ὡς ἀντιπερισπασμὸς στὴν ὑποτέλειά του στὸν Ποῦτιν.