Ὁμοψυχία τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Τὴν ὁμοψυχία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπέναντι στὴν βάρβαρη τουρκικὴ ἐπιδρομή, ἐπιβεβαιώνουν ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν· σὲ ποσοστὸ 90% ἐπικροτεῖ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων καὶ 80% συμφωνεῖ μὲ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική. Ἀλλά, ἀπουσιάζει ἕνα στοιχεῖο στὴν ἔρευνα, ἡ ταυτόχρονη ὁμόθυμη στήριξη τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν ὁμογένεια σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου, ὅπως καὶ πολλῶν ξένων, θυμίζοντας τὸ κίνημα τοῦ φιλελληνισμοῦ κατὰ τὴν ἐπανάσταση καὶ μέχρι τὸν πόλεμο τοῦ 1940· δὲν περίμενε ὁ Τοῦρκος πρόεδρος τέτοια ἀντίδραση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ γενικὴ ψυχρολουσία του διεθνῶς, μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν νὰ τὸν ταπεινώνει στὸ Κρεμλίνο. Σπεύδει πλέον παρακλητικὸς πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους κι ἀποδέχεται νέα συμφωνία, ἀλλὰ ὡς ἡττημένος κατὰ κράτος…