Ἀγεφύρωτο χάσμα στὸ ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ ὁμοψυχία καὶ ὁ συναγερμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιὰ τὴν προάσπιση τῶν συνόρων μας καὶ τῆς δημοκρατίας, ἔχει προκαλέσει ἀγεφύρωτο χάσμα στὸν ΣΥΡΙΖΑ· ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιχείρησε συμφωνῆσαι μὲ τὴν κυβέρνηση, στὸ κλείσιμο τῶν συνόρων, ἀλλὰ τὰ ἀριστερὰ στελέχη του καὶ μέλη τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν διαφωνοῦν καὶ ζητοῦν τὸ ἄνοιγμά τους, ὥστε «νὰ ζήσουμε μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ μετανάστες». Αὐτοὶ εἶναι ὁ γνήσιος ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ἐκφράσθηκε κατὰ τὴν διακυβέρνησή του, μὲ πλήρη στήριξη στοὺς κουκουλοφόρους καὶ ἄλλους τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων, ἀλλὰ καὶ διάλυση τῆς χώρας, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς, μὲ ἔμφαση στὸν ἀφελληνισμό. Ἐνδιαφέρον ἔχει, ὅτι ὁ στηρίξας τὸν ΣΥΡΙΖΑ ἀγγλοσαξωνικὸς τύπος προβάλλει τὶς τουρκικὲς θέσεις. Τυχαῖο εἶναι!