Ἐξάπλωση γενικὴ ἐπιδημίας

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας εἶναι γενική, μὲ σαφέστατη ὑποχώρηση στὴν Κίνα, κι οἱ κυβερνήσεις λαμβάνουν πιὸ σκληρὰ μέτρα· στὴν Ἰταλία, ἐτέθησαν σὲ ἀπομόνωση Λομβαρδία καὶ Βένετο, μὲ τὶς μεγάλες πόλεις, Μιλάνο καὶ Βενετία, καὶ δεκαέξι ἑκατομμύρια κατοίκους, καὶ τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων, Πανεπιστημίων, κέντρων διασκεδάσεως σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Ἡ ὀλιγωρία τῶν πρώτων ἡμερῶν πληρώνεται, ἐνῶ ἐπιβάλλονται αὐστηρότατοι ἔλεγχοι στὰ σύνορά της· στὴν Ἑλβετία σημειώθηκε ὁ πρῶτος θάνατος καὶ στὴν Ἱσπανία ὁ ἕκτος, ἐνῶ καὶ ἡ Πορτογαλία ἔχει τὰ κρούσματά της. Δὲν ὑπάρχει εὐρωπαϊκὴ χώρα καθαρή, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι κάτι ἄλλο συμβαίνει· τὰ φαινόμενα πανικοῦ παρουσιάζονται σὲ πολλὲς χῶρες, μὲ ἐφόδους στὰ σοῦπερ μάρκετ. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἐξετάζει τὴν κήρυξη τῆς ὑδρογείου σὲ κατάσταση πανδημίας, ἀλλὰ εἶναι ἐπιφυλακτικός, ἐπειδὴ μελετάει τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις, κυρίως στὶς φτωχὲς χῶρες, τῶν μέτρων του.