Ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας στὴν οἰκονομία, εἶναι τὸ πρῶτο μεγάλο θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν διεθνῆ κοινότητα· ὁ τρόπος τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κοροναϊοῦ καὶ ὁ βαθμὸς τῆς μεταδόσεώς του σὲ κάθε χώρα βρίσκεται στὶς μελέτες τῶν κυβερνήσεων. Οἱ ἐπιπτώσεις θεωροῦνται δεδομένες καὶ τὰ μέτρα ἀντιμετωπίσεώς τους εἶναι ἐθνικά, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα, ὅπως μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπισκιάζουν τὰ ἐθνικά· ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἔχουν ἐπεξεργασθεῖ διάφορα σχέδια, μερικὰ ἀπ’ τὰ ὁποῖα θὰ ἀνακοινωθοῦν ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος καὶ τὰ ὑπόλοιπα, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἐξάπλωση τῆς ἐπιδημίας. Ἤδη ἡ Κίνα λαμβάνει τὰ πρῶτα μέτρα τονώσεως τῆς ζητήσεως, μὲ φοροαπαλλαγὲς καὶ ἐνισχύσεις τῆς ρευστότητος, κυρίως στὶς περιοχὲς ποὺ ἐπλήγησαν χειρότερα· οἱ ἐξαγωγές της σημείωσαν μεγάλη μείωση, 17,5%, καὶ οἱ εἰσαγωγές της μικρότερη τὸ πρῶτο δίμηνο τοῦ κοροναϊοῦ. Τὸ Πεκῖνο ἐλπίζει στὴν ἀποκατάσταση τῆς οἰκονομικῆς ὁμαλότητος.