Ἀποδοκιμασία Ἐρντογὰν ἀπὸ Εὐρωπαίους καὶ ΝΑΤΟ

Τὴν ἀποδοκιμασία τῆς πολιτικῆς του, ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὸ ΝΑΤΟ, εἰσέπραξε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν κατὰ τὶς συνομιλίες του στὶς Βρυξέλλες· τόσο ὁ Γραμματέας τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας, ὅσοι καὶ οἱ Σὰρλ Μισὲλ καὶ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν, ἦταν συγκρατημένοι μέχρι ἀπόμακροι ἀπ’ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο καὶ τοῦ ζήτησαν, τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὰ σύνορα, γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων μαζί του. Στὴν πράξη δὲν πῆρε τίποτε, παρὰ τοῦ ἐπιβλήθηκαν οἱ ὅροι τῆς Εὐρώπης, γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς διεθνοῦς νομιμότητος, γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας στὸ μεταναστευτικό· οἱ παρατηρητὲς διερωτῶνται, τὸ γιατὶ ἔγινε τὸ ταξεῖδι αὐτό, μὲ τὴν προηγούμενη κλιμάκωση τῶν γεγονότων στὸν Ἔβρο; Τόσο εἶναι ἄχρηστη ἡ διπλωματία του, ὥστε νὰ μὴν ἔχει κάνει οὐδεμία διερεύνηση;