Ἐπιδημία, ὑγεία, οἰκονομία

Τὰ μέτρα ἐλέγχου τῆς ἐπιδημίας καὶ ἐνισχύσεως τῆς οἰκονομίας ἀνακοίνωσε ἡ κυβέρνηση, καθὼς τὰ κρούσματα ἔγιναν 84· ταυτοχρόνως ἀνακοινώθηκαν τὰ σχολεῖα ποὺ κλείνουν, ἐνῶ ἔκλεισαν στοὺς νομούς, Ἀχαΐας, Ἠλείας καὶ Ζακύνθου, σχολεῖα καὶ κινηματογράφοι, κι ἀπαγορεύθηκαν συνέδρια καὶ οἱ ἀθλητικὲς ὀργανώσεις πανελλαδικὰ θὰ διεξάγονται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Τὰ οἰκονομικὰ μέτρα εἶναι δύο κατηγοριῶν, οἱ πληρωμὲς τῶν κατοίκων, καθὼς ἀναβάλλεται ἐπὶ τετράμηνο ἡ καταβολή, φόρων, ΦΠΑ καὶ ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, ἀλλὰ καὶ παρέχονται εἰδικὲς πιστώσεις γιὰ τὴν διευκόλυνση τῶν ἐπιχειρήσεων, σὲ μεγάλο βαθμὸ μικρομεσαίων· τὰ ὑπόλοιπα μέτρα ἀναμένεται νὰ ἀνακοινωθοῦν, μετὰ τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις τῆς Εὐρωζώνης καὶ θὰ ἀφοροῦν καὶ τὴν ἄρση ὅλων τῶν μέτρων περιοριστικῆς πολιτικῆς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰ αὐξημένα πλεονάσματα. Ἡ Ἐπιτροπὴ μελετάει ἤδη τὴν κατάσταση καὶ ἐπεξεργάζεται σειρὰ περεμβάσεων, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Τὸ χθεσινὸ γενικὸ χάος στὶς κεφαλαιαγορὲς σήμανε συναγερμό.