Ἔβρος, ἀπόρθητο φρούριο

Σὲ ἀπόρθητο φρούριο γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη μετατρέπεται ὁ Ἔβρος, καθὼς ἀπὸ σήμερα ἀναπτύσσονται καὶ οἱ δυνάμεις τῆς Φρόντεξ, στὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορα· ἡ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολὴ εἶναι γεγονὸς καὶ θυμίζει, μὲ τοὺς ὅρους τῆς ἐποχῆς μας, τὶς μεγάλες εἰσβολὲς βαρβάρων στὴν γηραιὰ ἤπειρο καὶ στὴν χώρα μας. Οἱ ὀρδὲς τοῦ Ἀττίλα καὶ τοῦ Τζέγκις Χὰν συνοδεύονταν πάντοτε ἀπὸ μυριάδες ἀμάχους, γυναικόπαιδα κι ἄλλους μεταπράτες καὶ ληστές· αὐτοὶ ἀκολουθοῦσαν συνήθως, ἄμοιροι πολλὲς φορὲς καὶ ἄβουλοι. Ἐφ’ ὅσον μιλᾶμε ἱστορικά, νὰ θυμίσουμε, ὅτι οἱ θαυμαστὲς τῆς τυραννίας στὴν Ἑλλάδα τοὺς ὑποδέχονταν, οἱ Δημάρατοι καὶ Ἐφιάλτες ἔχουν ἀπογόνους, μὲ ἀρχηγὸ τῶν ὀρδῶν, τὸ ἴνδαλμά τους, Ἐρντογάν…