Παρέμβαση Μίκη Θεοδωράκη

Ὁ Μίκης Θεοδωράκης ἔκανε σαφῆ παρέμβαση γιὰ τὶς κρίσιμες στιγμὲς τῆς χώρας: «Σ’ αὐτὲς τὶς κρίσιμες ὧρες, ἡ σκέψη μου βρίσκεται στὸ πλευρὸ τῶν παιδιῶν μας που ὑπερασπίζουν τὰ σύνορα τῆς πατρίδας καὶ στοὺς γενναίους ἄντρες καὶ γυναῖκες τοῦ Ἔβρου». Τιμᾶ τὴν ἱστορία του καὶ τοὺς ἐθνικούς του ἀγῶνες ὁ μεγάλος πολιτικὸς καὶ μουσικοσυνθέτης· ἀπαντᾶ, ἄλλη μιὰ φορά, καὶ στοὺς Συριζαίους, μὲ τὴν μισοβέζικη θέση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὴν δουλικὴ καὶ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας τοῦ στελεχειακοῦ του δυναμικοῦ· οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλευθερία εἶναι ἴδιοι, εἴτε ἀπέναντι τῶν ἐγχωρίων καὶ φερτῶν τυράννων τῆς ὅποιας ἰδεολογίας, εἴτε κατὰ τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν. Εἶναι ἡ κρίσιμη διαφορὰ τῶν δημοκρατικῶν μας ἐπιλογῶν.