Ἐπιδείνωση τῆς ἐπιδημίας

Ἡ ἐπιδείνωση τῆς ἐπιδημίας προκαλεῖ σοβαρὲς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς παρενέργειες· στὴν Ἰταλία τὰ περιοριστικὰ μέτρα ἐπεκτείνονται, καθὼς οἱ νεκροὶ ὑπερέβησαν τοὺς τριακόσιους καὶ τὰ κρούσματα τὶς 5000. Ἡ Εὐρώπη βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἰοῦ, καθὼς στὴν Κίνα τὰ κρούσματα χθὲς περιορίστηκαν στὰ 44, δηλαδὴ βαίνει πρὸς πλήρη ἔλεγχό του, ἐνῶ αὐξάνει τὰ μέτρα προστασίας στὶς εἰσόδους τῆς χώρας, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ μεταδόσεώς της ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό. Τὸ κύριο πρόβλημα στὶς ἄλλες χῶρες εἶναι, ἡ ἀδυναμία τους ἀπομονώσεως τῶν ἀσθενῶν στὶς οἰκίες τους, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν προχωρήσει στὴν ψηφιοποίηση τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς κι ἔτσι ἀδυνατοῦν διαθρέψαι τοὺς κατοίκους τους, μὲ ἠλεκτρονικὴ διανομὴ ἀγαθῶν καὶ φαγητοῦ. Ὅσες χῶρες ἔχουν καθυστερήσει στὴν διάγνωση τῆς νόσου, ὅπως τὸ Ἰσραήλ, ὑφίστανται τὶς συνέπειες· πέραν τῆς μεταδόσεώς της σὲ δεκάδες προσκυνητὲς στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ στὴν ἰσραηλινὴ πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν παρουσιάσθηκε κροῦσμα.