Συρία, ὑποτελὴς Τουρκία

Στὴν Συρία παγιώνεται ἡ κατάσταση ἐλέγχου τῆς ἐπαρχίας Ἰντλὶμπ ἀπ’ τοὺς Ρώσους, μὲ τοὺς Τούρκους σὲ διακοσμητικὸ ρόλο, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων μεγάλων δυνάμεων· δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, ἀμερικανικὴ πομπὴ στρατιωτικῶν ὀχημάτων ἐμποδίσθηκε στὴν διάβασή της ἀπὸ χωριὸ τῆς περιοχῆς, ἐπειδὴ οἱ κάτοικοί του ἔκλεισαν τοὺς δρόμους, κι ἔτσι ὑποχρεώθηκε ἀλλάξαι διαδρομή. Δηλαδή, οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα κυκλοφορίας στὸ Ἰντλίμπ, ὅπως καὶ στὴν ὑπόλοιπη Συρία, παρὰ μόνο μετὰ ἀπὸ ἄδεια τῶν Ρώσων· γιὰ τὴν ὑπερδύναμη, αὐτὸ σημαίνει σημαντικὸ πλῆγμα στὸ διεθνὲς κύρος της, καθὼς μεταδόθηκε αὐτομάτως σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ κυρίως στὸν ἀραβικό, μὲ τὰ τόσα προβλήματά του, μὲ τοὺς Ἀμερικανούς· ἡ εὐρύτερη ἀπήχηση εἶναι τὸ ἴδιο σημαντικὴ σὲ ἐπίσημο ἐπίπεδο. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ Χαλίφα Χαφτάρ, ὡς ἐπισήμου κυβερνήσεως τῆς Λιβύης, ἀπ’ τὴν Δαμασκὸ ἔχει προκαλέσει πολλὲς διαβουλεύσεις στὶς ἄλλες χῶρες, ὁπότε ἀναμένονται ἐξελίξεις…