Ὁμοψυχία ἑλληνικοῦ λαοῦ

Τὴν ὁμοψυχία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τουρκικῆς βαρβάρου ἐπιδρομῆς στὰ σύνορά μας, μετέφερε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ κι αὐτὴ ἔγινε ἀσμένως ἀποδεκτὴ ἀπ’ τὴν καγκελάριο· ἄλλωστε, ἡ Γερμανία ἔχει συμμετοχή, μὲ ἄνδρες καὶ πολεμικὸ ὑλικό, στὴν Φρόντεξ ἡ ὁποία περιπολεῖ στὸν Ἔβρο καὶ στὰ νησιά μας. Οἱ ξένοι ὑπογραμμίζουν ἕνα χαρακτηριστικὸ στὴν Ἑλλάδα, σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες· βρίσκεται στὸν μέσο ὅρο περίπου τῶν κρουσμάτων κοροναϊοῦ, ὅπως καὶ ἐνώπιον σοβαρᾶς ἐθνικῆς κρίσεως μὲ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ ἡ σύνεση καὶ ἡ φρόνηση τοῦ λαοῦ της εἶναι ὑποδειγματικές. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ περιπτώσεις ἀποθηκεύσεως τροφίμων καὶ ἄλλων ἀγαθῶν καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ὑπάρχουν οὐρὲς στὰ σοῦπερ μάρκετ, ὅπως καταγράφονται σὲ πολλὰ ἄλλα κράτη.