Κλείσιμο κέντρων κάθε ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδος

Στὸ κλείσιμο τῶν κέντρων κάθε ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδος, γιὰ 14 μέρες, ἀποφάσισε ἡ κυβέρνηση, μετὰ ἀπὸ πρόταση τῆς Ὑγεινομικῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ καθαρὰ προληπτικοὺς λόγους· ταυτοχρόνως σταμάτησαν ὅλες οἱ πτήσεις πρὸς ἀπὸ Βόρειο Ἰταλία. Τὰ πέντε νέα κρούσματα ἀνεβάζουν τὸ σύνολο στὰ 89, ἀλλὰ ἡ πρόληψη εἶναι ἡ μόνη μέθοδος ἀνακοπῆς τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κοροναϊοῦ· πάντως δὲν ἀπεκλείσθη καὶ ἡ λήψη προσθέτων μέτρων, ἐὰν αὐτὸ κριθεῖ ἀπαραίτητο. Χθὲς τὸ βράδυ ἔγινε τηλεδιάσκεψη τῶν 27 Εὐρωπαίων ἡγετῶν γιὰ τὴν ἐπιδημία καὶ σήμερα ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωση ὅσων ἀφοροῦν σὲ ἐθνικὸ καὶ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο· ἐπίσης προβλέπεται καὶ ἡ ἀνακοίνωση προσθέτων μέτρων, γιὰ τὶς οἰκονομικὲς παροχὲς στοὺς ἐργαζομένους, ὅσων ἐπιχειρήσεων περιορίζουν τὴν παραγωγή τους, πέραν τῶν γνωστῶν ἀσφαλιστικῶν καὶ φορολογικῶν ἐλαφρύνσεων.