Εὐρώπη, θαρραλέα παρουσία

Τὴν θαρραλέα καὶ αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία της ἔκανε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὴν Δευτέρα, ἀπέναντι στὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἑξηνταπέντε χρόνια ἱστορίας της. Στὸ Βερολίνο, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μαζὶ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, καθόρισε τὴν πολιτικὴ προασπίσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ ἑλληνικῶν συνόρων καὶ τὴν ἀνάγκη συμμορφώσεως ὅλων πρὸς τὴν διεθνῆ νομιμότητα· στὶς Βρυξέλλες, οἱ Σὰρλ Μισὲλ καὶ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν ἔθεσαν τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν του, ἀπαραίτητη ἡ ἀνεπιφύλακτη τήρηση τῶν συμφωνιῶν γιὰ συνέχιση τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος δὲν ἄντεξε τὴν δοκιμασία, χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς προσωπικῆς ἀδυναμίας του στὸν χειρισμὸ δυσχερῶν καταστάσεων, κι ἀποχώρησε πομποδῶς ἀπ’ τὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου· ἡ παραπομπὴ τοῦ θέματος σὲ κοινὴ Ἐπιτροπή, μᾶλλον εἰς βάρος του ἀποβαίνει. Τὸ δίλημμά του εἶναι, ἀποσύρει τοὺς μετανάστες ἀπ’ τὸν Ἔβρο καὶ συνομιλεῖ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους; ἢ συνεχίζει τὴν ἀκραία στάση του κι ὅπου αὐτὴ τὸν ὁδηγήσει;