Ἐπιδημία, προσαρμογὴ ὅλων

Τὴν ταχεῖα, καὶ σὲ πολλὲς φορὲς ἄτακτη, προσαρμογή τους στὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας ἐπιδίδονται ὅλες οἱ χῶρες· ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση ἔθεσε σὲ ἀπομόμωση ὁλόκληρη τὴν ἐπικράτεια κι ἡ ἱσπανικὴ ἔκλεισε σχολεῖα, κινηματογράφους, θέατρα κι ἄλλες κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις, ἐνῶ ἀκολουθοῦν κι ἄλλες κυβερνήσεις. Ὁ κοροναϊὸς δὲν ἀστειεύεται καὶ χτυπάει ἄσχημα, σὲ ὅποιον ἀγνοήσει τὸν θυμό του· ἡ Κίνα, χάρις στὶς ὑπερβολές της καὶ στὸ κλείσιμο ὅλων στὰ σπίτια τους, ἀλλὰ μὲ τὴν ἄνεση ἐξυπηρετήσεώς τους, χάρις στὴν ψηφιοποίηση τῆς καθημερινότητός της, τὸν ἔχει θέσει ὑπὸ ἔλεγχο. Τὸ ἑπόμενο δίμηνο εἶναι τὸ κρίσιμο γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, ἄν, ὅπως λένε οἱ εἰδικοί, ἡ ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας προκαλεῖ τὴν ἐξασθένισή του· μέχρι τότε, καλὰ εἶναι νὰ προετοιμαζόμαστε καὶ νὰ προσέχουμε, ὅσο περισσότερο καὶ πληρέστερα πρὸς τὶς ὁδηγίες τόσο καλύτερα, γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους τῆς χώρας μας.