Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν μὲ ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ ἐντονώτερες στὴν Δύση, παρὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς ἐξαπλώσεως τῆς ἐπιδημίας· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1378 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στὰ 118,7500 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1676,60, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 37,28. Οἱ ἀντιδράσεις φαίνονται μᾶλλον κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος, καθὼς ἀγόρασαν ὅσοι εἶχε πουλήσει προχθές· στὴν Κίνα, ὅμως, ἀποκαθίσταται ἡ ὁμαλότης τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ ὁ πρόεδρός της ἐπισκέφθηκε τὸ Βουχάν, ὅπου ἄρχισαν τὴν ἐπαναλειτουργία τους ὅλες σχεδὸν οἱ ἐπιχειρήσεις. Οἱ παρατηρητὲς πιστεύουν, ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας ἴσως ἀποτελέσει τὸ ἀντίβαρο στὴν ὕφεση στὴν Δύση, λόγῳ κοροναϊοῦ· διαθέτει αὐτὲς τὶς δυνατότητες τὸ Πεκῖνο, καθὼς ἔχει μετατραπεῖ στὸ βιομηχανικὸ κέντρο τῆς ὑδρογείου, ἐνῶ διατηρεῖ τὴν ἀλληλεξάρτησή του μὲ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες. Στὴν Ἀθήνα ἡ ἄνοδος ἦταν μεγαλύτερη, 6% περίπου, μὲ διπλάσιο τὸν τραπεζικὸ κλάδο· μέτρησαν μᾶλλον καὶ τὰ νέα στὸ μεταναστευτικό.