Μέρκελ, οἰκονομικὴ στήριξη

Τὴν οἰκονομικὴ στήριξη τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα συζήτησαν στὸ Ἑλληνογερμανικὸ Οἰκονομικὸ Φόρουμ, ὅπου παραβρέθηκαν καὶ οἱ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Κυριάκος Μητσοτάκης, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν δύο χωρῶν στὸ Βερολίνο· ὁ πρωθυπουργός, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν παρουσίαση τῶν ἐπενδυτικῶν εὐκαιριῶν ποὺ προσφέρει ἡ χώρα μας στὸ γερμανικὸ κεφάλιο, ἐπισήμανε, ὅτι ἡ ἐπιδημία ἐπιβάλλει τὴν ἄρση ἢ τὴν μείωση τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομικὴ πολιτική. Ἡ καγκελάριος συμφώνησε, ἂν καὶ οἱ ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα στὸ Εὐρωσυμβούλιο· ἡ Ἑλλὰς καθίσταται πόλος ἕλξεως γιὰ ἐπενδύσεις σέ, ἀνανεώμενη ἐνέργεια, διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο, τουρισμό, καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία σὲ ἐρευνητικὸ ἐπίπεδο. Πολλὲς γερμανικὲς ψηφιακὲς ἑταιρεῖες ἐνδιαφέρονται γιὰ δημιουργία θυγατρικῶν στὴν χώρα μας, ὅπως εἶχαν ξεκινήσει ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ διέκοψε ὁ Ναπολεοντίσκος.