Ἀκάλυπτος ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπὸ ὑπουργούς του

Ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει δικαστικὰ ἀκάλυπτος ἀπὸ ὑπουργούς του στὸ σκάνδαλο Νοβάρτις καὶ γεννᾶται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους τὸ ἐρώτημα, τοῦ ἐὰν αὐτὸ γίνεται αὐτοβούλως ἢ σχεδιασμένα γιὰ τὴν ἐπιδίωξη διαφοροποιήσεώς τους· ὁ Νίκος Παππᾶς κατέθεσε, ὅτι γνώριζε ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ συσκέψεις στοῦ Μαξίμου μὲ τὸν Σαμπῆ Μιωνῆ καὶ τὸν Ρασποῦτιν κι ὁ Δημήτρης Τζανακόπουλος, ὅτι ἐπισκέφθηκε κατόπιν ἐντολῆς του τὸν Ἄρειο Πάγο γιὰ τὸ σκάνδαλο κι ὅτι γνώριζε ἐπίσης γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ὅτι πρόκειται, «γιὰ τὸ μεγαλύτερο σκάνδαλο ὅλων τῶν ἐποχῶν». Οἱ εἰσαγγελεῖς θὰ ἀξιολογήσουν τὶς καταθέσεις αὐτὲς καὶ μᾶλλον θὰ καλέσουν σὲ κατάθεση τὸν τότε πρωθυπουργό, γιὰ τὶς ἐνέργειές του. Οὐδέποτε ἔγινε παρόμοια παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν.