Ἐπαρκῆ προληπτικὰ μέτρα

Τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων καὶ ἡ προσαρμογὴ ὅλων μας στὶς ἐντολὲς τῶν ἰατρῶν εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας· ἡ ἐξάπλωσή της στὴν χώρα γίνεται μὲ ἐλεγχόμενο σχετικὰ τρόπο, ἂν τὶς συγκρίνουμε μὲ τὶς γειτονικὲς καὶ τὴν κινητικότητα τοῦ πληθυσμοῦ μας. Ἡ προσβολὴ τῶν παιδιῶν δὲν εἶναι σοβαρὴ κι ἀντιμετωπίζεται πολὺ εὔκολα, ἀλλὰ τὰ παιδιὰ γίνονται οἱ φορεῖς, γιὰ τὴν μετάδοσή της στοὺς ἡλικιωμένους καὶ στὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, στὶς ὁποῖες παρουσιάζονται καὶ τὰ περισσότερα θύματα· ἡ μοναδική μας ἐλπίδα, γιὰ ἠπιότερη εἰσβολὴ τοῦ κοροναϊοῦ, εἶναι ἡ καθυστέρηση στὴν ἐκδήλωσή του καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν κρουσμάτων, καθὼς ἔρχεται τὸ Θέρος κι ἀνακόπτεται σὲ μεγάλο βαθμό…