Παρουσία φρουρῶν Αὐστρίας

Ἡ παρουσία Κυπρίων, Αὐστριακῶν, πολωνικῶν, πορτογαλικῶν φρουρῶν στὸν Ἔβρο, μὲ Ἕλληνες, πέραν τῆς Φρόντεξ, προσδίδει στὸν ἀγῶνα μας πολυεθνικὸ χαρακτῆρα, ὅπως ἀκριβῶς ἀπαιτεῖ ἡ προάσπιση τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων· ἡ ἀπόφαση τοῦ Σεβάστιαν Κροὺτζ εἶναι πολὺ τολμηρή, γιὰ τὴν χώρα του· ἡ Αὐστρία, ὅπως προβλέπεται ἀπ’ τὴν διεθνῆ μεταπολεμικὴ συνθήκη, εἶναι οὐδέτερη χώρα καὶ δὲν εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ· δεύτερον, ὁ λαός της πολέμησε στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ἀλλὰ ὡς ὑποταγμένος στὸν Χίτλερ, ἐνῶ ἔχει νὰ πολεμήσει ὡς ἀνεξάρτητο κράτος ἀπ’ τὸν Πρῶτο Παγκόσμιο πολεμο, πρὸ ἑκατὸν δύο ἐτῶν. Οἱ Αὐστριακοὶ ἔχουν δείξει ὅτι εἶναι εὐαίσθητοι στὰ ὅσα συμβαίνουν μὲ τὴν βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή. Προηγούμενο θέτουν γιὰ ἄλλους.