Ἐρντογάν, ἐλιγμοὶ διασώσεως

Σὲ ἐλιγμοὺς προσωπικῆς διασώσεώς του ἐπιδίδεται ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ τὴν πρόσκληση γιὰ συνάντησή του μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν Δευτέρα· ἂν γίνει τελικά, ἐπειδὴ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἀποτελεῖ ἡ συνάντηση προσπάθεια ἀποφυγῆς τῶν δεσμεύσεών του κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἡγεσία στὶς Βρυξέλλες. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν ἀπήχηση τῶν ἀποτυχιῶν του στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του καὶ στὴν ἀναζήτηση ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς του γνώμης, ἂν καὶ χωρὶς ἀποτέλεσμα· θεωρεῖται δεδομένο, ὅτι, ἂν γίνει ἡ συνάντηση, οἱ δύο ἡγέτες θὰ ἐπιμείνουν στὴν ἐφαρμογὴ τῶν προηγουμένων ἀποφάσεων, ἀποσυμφόρηση τοῦ Ἔβρου, διακοπὴ τῶν ροῶν πρὸς τὰ νησιὰ καὶ ἐπιστροφὴ μεταναστῶν καὶ ἀπ’ τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, καθὼς καὶ σύναψη νέας συμφωνίας, Εὐρώπης, Τουρκίας. Οἱ ἐξελίξεις στὴν Συρία καὶ Λιβύη δὲν τὸν εὐνοοῦν καθόλου, εἶναι παντελῶς ἀπομονωμένος διεθνῶς.