Τουρκία, προσέγγιση ΗΠΑ

Στὴν προσέγγιση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀποβλέπει ἡ Ἄγκυρα, ὡς ἔσχατο μέσο γιὰ ἀντιπερισπασμὸ στὴν πλήρη διεθνῆ ἀπομόνωσή της· ἡ Τουρκία φέρεται ἔχειν διαμηνύσει στὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι προτίθεται νὰ διατηρήσει σφραγισμένους τοὺς ρωσικοὺς πυραύλους S400, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν προμήθεια τῶν ἀμερικανικῶν Patriot καὶ τῶν μαχητικῶν F35. Στὴν Οὐάσιγκτον ἔχουν πολλὲς ἐπιφυλάξεις, ἐπειδὴ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν ἔχει τηρήσει οὐδεμία ἀπ’ τὶς προηγούμενες ὑποσχέσεις του· γνωρίζουν, ὅτι στὴν Συρία, τὸ Ἰντλὶμπ χάνεται καὶ οἱ Ἰσλαμιστὲς φίλοι του εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ καταφύγουν στὴν χώρα του, μᾶλλον μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ὁπότε ἀπειλεῖται μὲ νέο κύμα προσφύγων. Ἡ κατάσταση στὴν Συρία δὲν ἀλλάζει, καθὼς ἡ Ρωσία ἔχει τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό της, ἐνῶ τὸ ἀντιοθωμανικὸ μένος ἔχει φουντώσει σὲ ὁλόκληρο τὸν ἀραβικὸ κόσμο· οἱ Ἀμερικανοὶ σκέπτονται, ὅτι, ἂν ἐνισχύσουν στὴν φάση αὐτὴ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, κινδυνεύει σοβαρὰ ἡ ἀραβικὴ ἐπιρροή τους.